languageSelector
languageSelector

arrow  INSTRUKCIÓK SZERZŐKNEK, BÍRÁLÓKNAK

arrow  SZERZŐ JOGI KÉRDÉSEK

arrow  HASZNOS TUDNIVALÓK AZ OLDAL HASZNÁLATÁHOZ

Mivel a rendszer folyamatos fejlesztés alatt áll, szíves türelmüket és elnézésüket kérjük az esetlegesen előforduló kellemetlenségekért!
kivonat kivonat kivonat kivonat kivonat kivonat kivonat kivonat kivonat kivonat

A Geomatikai Közlemények 1998 óta rendszeresen, általában évenként egy alkalommal megjelenő folyóirat. A kiadvány célja, hogy elsősorban magyar és esetenként angol nyelvű nyomtatott és digitális fórumot biztosítson azon hazai, ill. külföldi kutatóknak és szakembereknek, akik a műszaki- és földtudományok azon területein (geodézia, fotogrammetria, térinformatika, fizikai geodézia, geofizika, földmágnesség, geodinamika, a Föld belső szerkezete és a Föld körüli térség fizikája) elért új tudományos eredményeiket szeretnék közzétenni, amelyek a geomatika módszereit használják helyhez kötött, és/vagy időben rendezett adataik gyűjtéséhez, feldolgozásához és elemzéséhez. A kiadványban megjelenő cikkek és tanulmányok a mai normáknak megfelelő lektorálási-szerkesztési folyamaton mennek keresztül a Comittee on Publishing Ethics (COPE) irányelvei alapján, azaz mielőtt publikálásra kerülnek legalább kettő, független bíráló véleményt alkot a közlésre benyújtott kéziratról. A bírálók nevét alaphelyzetben csak a Szerkesztőbizottság ismeri, de a bírálók kérhetik anonimitásuk felfüggesztését. A bírálatok alapján a felelős szerkesztő, konzultálva a főszerkesztővel eldönti, hogy az adott kézirat megfelel-e a Geomatikai Közlemények formai és tartalmi követelmény-rendszerének, illetve, hogy az esetlegesen felmerülő hibák és hiányosságok kijavíthatók és pótolhatók-e a kézirat kisebb-nagyobb átdolgozásával. A szerkesztőbizottság szakmai munkáját egy Tanácsadó Testület segíti.

További információkért a scopushoz kattintson ide

A Geomatikai Közlemények szerkesztését társadalmi munkában végző szerkesztőségi tagok nagy hangsúlyt fektetnek a lehető leggyorsabb minőségi munkára. Ez mind a szerzőktől mind a bírálóktól erőfeszítéseket és fegyelmet kíván, amit a szerkesztőség előre is tisztelettel megköszön. A szerkesztési és bírálati munkák megkönnyítése érdekében javasoljuk áttanulmányozni a következő anyagokat:

GK_instrukciók_szerzőknek, GK_instrukciók_bírálóknak

amelyek letöltése és áttanulmányozása a belépési folyamat során elengedhetetlen a rendszer használatához és a magas tudományos-szakmai színvonal fenntartásához. A Geomatikai Közleményeket az ELKH Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (FI) adja ki. A felelős kiadó az ELKH FI mindenkori igazgatója. A kiadás anyagi hátterét egyrészt a kétévente megrendezésre kerülő Geomatika Szeminárium másrészt különböző pályázatok és tudományos szervezetek (pl. Soproni Tudós Társaság) támogatásai biztosítják.

Szerző jogi kérdések

A Geomatikai Közlemények a Creativ Commons által kidolgozott szerzői jogi alapelvek szerint nem tartja fent magának sem a szerzői sem a terjesztési jogokat. Kizárólag technikai platformot biztosít új és a nemzetközi elvárásoknak megfelelő, szakmailag ellenőrzött tudományos-kutatási eredmények legszélesebb körű és legrugalmasabb közösségi megosztásnak. Ennek egyik formája a folyóirat 150 példányban kinyomtatott változata, illetve a Geomatikai Közlemények honlapján keresztül szabadon elérhető elektronikus verzió. Az előbbit minden olyan személy térítés nélkül megkapja, aki fizető résztvevője volt a kétévente, sorrendben legutolsónak megrendezett Geomatika Szemináriumnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikus verzió NEM TELJES, de mind a magyar, mind az angol nyelvű kivonatokat tartalmazza, a hivatkozási listával és az első szerző elérhetőségeivel egyetemben, ezzel segítve az érdeklődő olvasók és a szerzők személyes kapcsolatának felvételét, valamint a cikkek és a hivatkozások kereshetőségét a világhálón. A fentiek értelmében a nyomtatásban és elektronikusan megjelent publikációkkal kapcsolatban minden jog és kötelesség a szerző(ket) illeti, illetve terheli, hiszen a szerkesztési-bírálati folyamat végső állomásaként a levelező szerzőnek nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul-e cikke megjelenéséhez a folyamat során közös munkával kialakított formában és tartalommal.
Creative Commons License
A licensz az alábbi linken érhető el: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Hasznos tudnivalók a web-felület használatához

Regisztráció

Ez a lépés azon szerzőknek, ill. bírálóknak szükséges, akik még nem használták a rendszert. A regisztráció során meg kell adni egy erre a web-felületre érvényes felhasználói nevet és jelszót, valamint néhány további elérhetőséget biztosító adatot. A sikeres regisztrációt a rendszer azonnali képernyő üzenetben nyugtázza és ezzel egyidejűleg a felhasználó által megadott E-mail címre küld egy aktivációs kódot és a teendőket tartalmazó E-mailt. Az aktivált felhasználó ezután felhasználói nevével és jelszavával beléphet a rendszerbe.

Belépés

A már aktív, regisztrált felhasználók ezen az úton léphetnek be rendszerbe. A belépés során meg kell határozni, hogy a belépő milyen minőségben (szerző, bíráló) kívánja a rendszert használni. Ez az alaplépés megszabja, hogy milyen jogosultságokkal bír a felhasználó a továbbiakban és milyen feladatokat végezhet el a web-felületen keresztül.

A kékkel kiemelt szövegrészekkel kapcsolatos további információk megtekintéséhez kattintson ide.

Mivel a rendszer folyamatos fejlesztés alatt áll, szíves türelmüket és elnézésüket kérjük az esetlegesen előforduló kellemetlenségekért!